Køb din drømmebolig i Toscana

Køb din drømmebolig i Toscana

Både de danske og de italienske regler om køb af fast ejendom varetager købernes interesser i forbindelse med boliginvesteringen. Selv om formålet med de danske og de italienske regler er det samme, nemlig at varetage købernes interesser, så er der alligevel en del forskelle, som man som køber bør have kendskab til:

– Hvor ejendomsmæglerens honorar i Danmark betales af sælger, så er det i Italien sædvanligt, at dette honorar deles mellem sælger og køber, normalt således at hver part betaler omkring 3 % i salær af ejendommens salgspris. Den nøjagtige procentsats afhænger af aftalen med ejendomsmægleren.

– Alle udenlandske købere skal have et italiensk skattenummer, codice fiscale, ved køb af ejendom i Italien. Det svarer lidt til et dansk cpr-nummer og kan bestilles på det italienske konsulat i København.

– I Italien kender man ikke til tilstandsrapport, elinstallationsrapport og ejerskifteforsikring. Det tilrådes i stedet at aftale med sælger, at køber får sin egen tekniker til at gennemgå ejendommens tilstand for at få en fagkyndig vurdering, inden handlen bliver bindende. Toscana Ejendomme kan hjælpe dig med at få udarbejdet en tilstandsrapport, en el-installationsrapport og en ejerskifteforsikring.

– I Italien opererer man ikke med hverken en fortrydelsesfrist, et advokatforbehold eller et pengeinstitutforbehold, hvorefter købers advokat eller pengeinstitut inden en nærmere aftalt frist kan fremkomme med sine bemærkninger, eller annullere handlen. Det er derfor særlig vigtigt, at købsaftalens indhold er korrekt fra starten.

– I Italien betaler køber honoraret til sin advokat, som det anbefales at man allierer sig med for at få assistance med udarbejdelsen af købsaftalen, der som nævnt er bindende, så snart den er skrevet under. Du er velkommen til at bruge en advokat fra vores netværk eller at finde din egen.

– I Italien er det sædvanligt, at man som køber betaler 20 – 30 % af købesummen til sælgers frie rådighed, og at den resterende del af købesummen betales på skødemødet hos Notaren.

– I Danmark er det jo en advokatopgave at berigtige en ejendomshandel, herunder at udarbejde skødet m.v. Arbejdet med berigtigelsen varetages i Italien af Notaren, som dog aldrig er på hverken købers eller sælgers side. Notaren repræsenterer derimod alene den italienske stat, og skal derfor være uafhængig af parternes interesser. Notarens honorar betales af køber.

– Ejendommen overdrages på skødemødet hos Notaren (rogito), hvor begge parter normalt er til stede, og hvor købesummen betales, normalt ved banknoteret check. Som køber kan man give fuldmagt til en anden person til at møde på skødemødet, men det er oplevelsen værd selv at deltage, hvis man har mulighed for det. Hvis man ikke i tilstrækkelig grad behersker det italienske sprog, skal der endvidere være en tolk til stede.

– Notaren opgør de købsskatter som køber skal betale. Købsskatterne udgør ofte omkring 4 % af købesummen for prima casa (den ejendom, hvor man bor) og omkring 10 % for seconda casa (de yderligere ejendomme, man råder over), men de afhænger dog også af andre forhold såsom sælgers status. Hvis eksempelvis sælger er et byggefirma, er købsskatterne ikke de samme som hvis sælger var en privatperson.

– Prima casa er køberens primære bolig eller “første hus”, altså den ejendom hvor køberen tager bopæl. For at et hus kan betragtes som prima casa skal køber tage bopæl på ejendommen inden 18 måneder efter skødedatoen. En feriebolig er seconda casa.

– Hvis man har behov for finansiering af købet er den enkleste fremgangsmåde at optage lån i Danmark, for eksempel i en dansk ejendom, og at betale købesummen kontant for den italienske ejendom. Det kan nemlig være besværligt for en udlænding, der ikke er bosiddende i Italien, at opnå lån i de italienske banker, som er dem der i Italien finansierer køb af fast ejendom. Samtidigt opnår man automatisk rentefradrag i Danmark af lån der er optaget her i landet, hvor det kræver mere dokumentation at opnå rentefradrag for gæld der er optaget i et andet land.

– Endelig kan det oplyses, at man ved køb af ejendom i Italien, ud over de ejendomsskatter der betales i Italien, også skal betale danske ejendomsskatter. De italienske ejendomsskatter trækkes dog fra, så man i Danmark kun kommer til at betale differencen.